Kichijyoji

Kichijoji Store

Salon Information
ADDRESS
Musashino city, Tokyo Kichijojihigashi town 3-14-22
Sakaiya Higashi Building, Room 101

TEL
0120-11-39-11/0422-27-2588

OPEN
10:00 – 19:00 Live support, Instant confirmation
(Final acceptance for grooming at 17:00)
Kichijoji Store
Map Location
Employee Group
License SOPRA GINZA Kichijoji Store
Custody Registration number: 11 Tokyo No. 101 777
Registration date: March 28, 2013
Registration expiration date: March 27 2018
Responsible employee: Takahashi Satomi